ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

АСОЦИАЦИЯ ЗАРАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ град ДОБРИЧ,пл. Свобода № 5.ОФ.408,тел.0890258006                                    У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е            АСОЦИАЦИЯТЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ УДОСТОВЕРЯВА,че в България има само една...
ВЪВЕДЕНИЕТази развъдна програма е насочена към подобряване на икономическатастойност на животните от популацията млечни говеда от Черношарената породаразвъждана от членовете на Асоциацията в страната. Отчитайки реалностите,технологичното ниво на фермите, размера на фермите и тяхната структура,ускоряването на генетичния прогрес е възможно, както чрез прецизното прилаганена класическите методи, така...
Целите на Проекта за Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони и предлаганите интервенциите в говедовъдството са в дълбоко противоречие Представената цел на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 е: „Усилията ще бъдат насочени към подобряване...